Tüzük

ASYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞIN ADI, AMACI VE FAALIYET ALANI

MADDE 1– DERNEĞIN ADI: “ASYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞI” DIR. DERNEK İSTANBUL’DADIR. ŞUBESI AÇILIR. KULÜBÜN RENGI: MAVI-BEYAZ’DIR.

Kurucuları
Ad Soyad Meslek Adres
Murat Ali KOÇ Satış pazarlama Gümüşpınar Mah. Defneli Cad. No:18 D Blok D:29 Kartal-İST
Burcu KARAKAŞ Bankacı Aziz Mahmut Hüdai Mah. Kaptan Paşa Cami Sok. No:1/4 Üsküdar/İST
Özlem SARAN Doktor Pendik Devlet Hastanesi. Pendik / İSTANBUL
Hale Işıl KOÇ Serbest Meslek Gümüşpınar Mah. Defneli Cad. No:18 D Blok D:29 Kartal-İST
Kadir KOÇER İş Güvenliği Uzmanı Gümüşpınar Mah. Sakızağacı Cad. No:12/2 Kartal-İST
Gürkan ARIKAN Doktor DR. Tevfik Sağlam Cad. No:13/6 Dikilitaş-Bakırköy/İST
Mahmut İBRAHİMİYE Serbest Meslek Tepe Ören Mah. Şeyh Şamil Cad. No:53 Tuzla /İST

 

 

 

DERNEĞIN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK İÇIN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BIÇIMLERI İLE FAALIYET ALANI

MADDE 2– DERNEK, ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANIZASYONLAR ILE DAĞCILIK SPORU BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM DOĞA SPORLARININ GELIŞMESINE KATKI SAĞLAMAK, ÖZELLIKLE GENÇLERI SPOR YAPMAYA TEŞVIK ETMEK, ONLARA YÖNELIK EĞITIMLER ORGANIZE ETMEK, SIVIL TOPLUM FAALIYETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI VE GELIŞTIRILMESINI SAĞLAMAK, BU KONUDA ÇALIŞMALAR YAPAN KIŞI VE KURULUŞLARA DESTEK VERMEK, DOĞAMIZIN VE ÇEVREMIZIN KORUMASINA YÖNELIK ÇALIŞMALAR YAPMAK AMACI ILE KURULMUŞTUR.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BIÇIMLERI

 1. FAALIYETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI IÇIN ARAŞTIRMALAR YAPMAK,
 2. KURS, SEMINER, KONFERANS VE PANEL GIBI EĞITIM ÇALIŞMALARI DÜZENLEMEK,
 3. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREKLI OLAN HER TÜRLÜ BILGI, BELGE, DOKÜMAN VE YAYINLARI TEMIN ETMEK, DOKÜMANTASYON MERKEZI OLUŞTURMAK, ÇALIŞMALARINI DUYURMAK IÇIN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GAZETE, DERGI, KITAP VE BÜLTEN GIBI YAYINLAR ÇIKARMAK,
 4. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN SAĞLIKLI BIR ÇALIŞMA ORTAMINI SAĞLAMAK, HER TÜRLÜ TEKNIK ARAÇ VE GERECI, DEMIRBAŞ VE KIRTASIYE MALZEMELERINI TEMIN ETMEK,
 5. GEREKLI IZINLER ALINMAK ŞARTIYLA YARDIM TOPLAMA FAALIYETLERINDE BULUNMAK VE YURT IÇINDEN VE YURT DIŞINDAN BAĞIŞ KABUL ETMEK,
 6. TÜZÜK AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN IHTIYAÇ DUYDUĞU GELIRLERI TEMIN ETMEK AMACIYLA IKTISADI, TICARI VE SANAYI IŞLETMELER KURMAK VE IŞLETMEK,
 7. ÜYELERININ YARARLANMALARI VE BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDIREBILMELERI IÇIN LOKAL AÇMAK, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESISLER KURMAK VE BUNLARI TEFRIŞ ETMEK,
 8. ÜYELERI ARASINDA BEŞERI MÜNASEBETLERIN GELIŞTIRILMESI VE DEVAM ETTIRILMESI IÇIN YEMEKLI TOPLANTILAR, KONSER, BALO, TIYATRO, SERGI, SPOR, GEZI VE EĞLENCELI ETKINLIKLER VB. DÜZENLEMEK VEYA ÜYELERININ BU TÜR ETKINLIKLERDEN YARARLANMALARINI SAĞLAMAK,
 9. DERNEK FAALIYETLERI IÇIN IHTIYAÇ DUYULAN TAŞINIR, TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK, SATMAK, KIRALAMAK, KIRAYA VERMEK VE TAŞINMAZLAR ÜZERINDE AYNI HAK TESIS ETMEK,
 10. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREK GÖRÜLMESI DURUMUNDA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA VAKIF KURMAK, FEDERASYON KURMAK VEYA KURULU BIR FEDERASYONA KATILMAK, GEREKLI IZIN ALINARAK DERNEKLERIN KURABILECEĞI TESISLERI KURMAK,
 11. ULUSLARARASI FAALIYETTE BULUNMAK, YURT DIŞINDAKI DERNEK VEYA KURULUŞLARA ÜYE OLMAK VE BU KURULUŞLARLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAK VEYA YARDIMLAŞMAK,
 12. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREK GÖRÜLMESI HALINDE, 5072 SAYILI DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ILE İLIŞKILERINE DAIR KANUN HÜKÜMLERI SAKLI KALMAK ÜZERE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ILE GÖREV ALANLARINA GIREN KONULARDA ORTAK PROJELER YÜRÜTMEK,
 13. DERNEK ÜYELERININ YIYECEK, GIYECEK GIBI ZARURI IHTIYAÇ MADDELERINI VE DIĞER MAL VE HIZMETLERLE KISA VADELI KREDI IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA SANDIK KURMAK,
 14. GEREKLI GÖRÜLEN YERLERDE ŞUBE VE TEMSILCILIKLER AÇMAK,
 15. DERNEĞIN AMACI ILE ILGISI BULUNAN VE KANUNLARLA YASAKLANMAYAN ALANLARDA, DIĞER DERNEKLERLE VEYA VAKIF, SENDIKA VE BENZERI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARIYLA ORTAK BIR AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN PLÂTFORMLAR OLUŞTURMAK,
 16. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN IHTIYAÇ DUYULAN VE KANUNLARIN YASAKLAMADIĞI HER TÜRLÜ FAALIYETTE BULUNMAK,

DERNEĞIN FAALIYET ALANI

 • DERNEK, SOSYAL ALANDA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA FAALIYET GÖSTERIR, ŞUBE AÇABILIR.
 • DAĞCILIK, YAMAÇ PARAŞÜTÜ, BISIKLET, SPOR TIRMANIŞ, ORIENTERING, ATLETIZM, DAĞ MARATONU, SCUBA, KANYONING VE DIĞER DOĞA SPORLARI BRANŞLARINDA EĞITIMLER PLANLAMAK, BU SPOR DALLARINDA ETKINLIKLER ORGANIZE ETMEK.
 • ÜYELER ARASINDAKI BIRLIKTELIĞI SAĞLAMAK AMACI ILE SOSYAL ETKINLIKLER YAPMAK, EĞITIMLER, SEMINERLER, PANELLER, KÜLTÜR VE SANAT GEZILERI, SERGILER, YEMEKLI-YEMEKSIZ TOPLANTILAR, FILM GÖSTERILERI DÜZENLEMEK, TOPLUMSAL VE SOSYAL PROJELER GELIŞTIRMEK VE UYGULAMASINDA YER ALMAK.
 • YURT DIŞINDAKI KULÜP VE SPORCULARLA IŞBIRLIĞI YAPARAK, DAĞCILIK SPORU BAŞTA OLMAK ÜZERE HER BRANŞTAKI DOĞA SPORLARININ GELIŞMESINE YÖNELIK ETKINLIKLER ORGANIZE ETMEK.
 • BU SPOR DALLARINI TANITABILMEK AMACI ILE MUHTELIF YAYINLAR ÇIKARMAK.
 • TOPLUMDA VE KULÜP ÜYELERINDE ÇEVRE BILINCINI YERLEŞTIRMEK AMACI ILE BASIN, YAYIN VE HER TÜRLÜ VASITALARLA YOL GÖSTERICI ÇALIŞMALARDA BULUNMAK.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELIK KOŞULLARI, ÜYELERIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI ILE ÜYELIĞIN SONA ERMESI

ÜYELIK VE KOŞULLARI

MADDE 3– FIIL EHLIYETINE SAHIP BULUNAN VE DERNEĞIN AMAÇ VE ILKELERINI BENIMSEYEREK BU DOĞRULTUDA ÇALIŞMAYI KABUL EDEN VE MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARINI TAŞIYAN HER GERÇEK VE TÜZEL KIŞI BU DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKINA SAHIPTIR. ANCAK, YABANCI GERÇEK KIŞILERIN ÜYE OLABILMESI IÇIN TÜRKIYE’DE YERLEŞME HAKKINA SAHIP OLMASI DA GEREKIR. ONURSAL ÜYELIK IÇIN BU KOŞUL ARANMAZ.

DERNEK BAŞKANLIĞINA YAZILI OLARAK YAPILACAK ÜYELIK BAŞVURUSU, DERNEK YÖNETIM KURULUNCA EN ÇOK OTUZ GÜN IÇINDE ÜYELIĞE KABUL VEYA ISTEĞIN REDDI ŞEKLINDE KARARA BAĞLANIR VE SONUÇ YAZIYLA BAŞVURU SAHIBINE BILDIRILIR. BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÜYE, BU AMAÇLA TUTULACAK DEFTERE KAYDEDILIR.

DERNEĞIN ASIL ÜYELERI, DERNEĞIN KURUCULARI ILE MÜRACAATLARI ÜZERINE YÖNETIM KURULUNCA ÜYELIĞE KABUL EDILEN KIŞILERDIR.

DERNEĞE MADDI VE MANEVI BAKIMDAN ÖNEMLI DESTEK SAĞLAMIŞ BULUNANLAR YÖNETIM KURULU KARARI ILE ONURSAL ÜYE OLARAK KABUL EDILEBILIR.

DERNEĞIN ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLDUĞUNDA DERNEK MERKEZINDE KAYITLI BULUNANLARIN ÜYELIK KAYITLARI ŞUBELERE AKTARILIR. YENI ÜYELIK MÜRACAATLARI ŞUBELERE YAPILIR. ÜYELIĞE KABUL VE ÜYELIKTEN SILINME IŞLEMLERI ŞUBE YÖNETIM KURULLARI TARAFINDAN YAPILIR VE EN ÇOK OTUZ GÜN IÇINDE BIR YAZIYLA GENEL MERKEZE BILDIRILIR.

ÜYELIKTEN ÇIKMA

MADDE 4-HER ÜYE YAZILI OLARAK BILDIRMEK KAYDIYLA, DERNEKTEN ÇIKMA HAKKINA SAHIPTIR.

ÜYENIN ISTIFA DILEKÇESI YÖNETIM KURULUNA ULAŞTIĞI ANDA ÇIKIŞ IŞLEMLERI SONUÇLANMIŞ SAYILIR. ÜYELIKTEN AYRILMA, ÜYENIN DERNEĞE OLAN BIRIKMIŞ BORÇLARINI SONA ERDIRMEZ.

ÜYELIKTEN ÇIKARILMA

MADDE 5-DERNEK ÜYELIĞINDEN ÇIKARILMAYI GEREKTIREN HALLER.

DERNEK TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK,

VERILEN GÖREVLERDEN SÜREKLI KAÇINMAK,

YAZILI IKAZLARA RAĞMEN ÜYELIK AIDATINI ALTI AY IÇINDE ÖDEMEMEK,

DERNEK ORGANLARINCA VERILEN KARARLARA UYMAMAK.

ÜYE OLMA ŞARTLARINI KAYBETMIŞ OLMAK,

YUKARIDA SAYILAN DURUMLARDAN BIRININ TESPITI HALINDE YÖNETIM KURULU KARARI ILE ÜYELIKTEN ÇIKARILABILIR.

DERNEKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILANLAR, ÜYE KAYIT DEFTERINDEN SILINIR VE DERNEK MALVARLIĞINDA HAK IDDIA EDEMEZ.

 

ÜYELERIN HAKLARI

MADDE 6- HER ÜYENIN;

 • DERNEK FAALIYETLERINE VE YÖNETIME KATILMA,
 • GENEL KURULDA BIR OY KULLANMA HAKKI VARDIR. ÜYE OYUNU ŞAHSEN KULLANMAK ZORUNDADIR.
 • TÜZEL KIŞININ ÜYE OLMASI HALINDE, TÜZEL KIŞININ YÖNETIM KURULU  BAŞKANI VEYA TEMSILLE GÖREVLENDIRECEĞI KIŞI OY KULLANIR. BU KIŞININ BAŞKANLIK VEYA TEMSIL GÖREVI SONA ERDIĞINDE, TÜZEL KIŞI ADINA OY KULLANACAK KIMSE YENIDEN BELIRLENIR.
 • ONURSAL ÜYELERIN OY HAKKI YOKTUR.

ÜYELERIN YÜKÜMLÜLÜKLERI

MADDE7- ÜYELERIN YÜKÜMLÜLÜKLERI ŞUNLARDIR:

ÖDENTI VERME BORCU: ÜYELERIN VERECEĞI GIRIŞ VE YILLIK AIDAT BORCU YAPILACAK YÖNETIM KURULU  TOPLANTILARINDA BELIRLENIR.

DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER: ÜYELER, DERNEK TÜZÜĞÜNE UYMAK VE DERNEĞE BAĞLILIK GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER. HER ÜYE DERNEĞIN AMACINA UYGUN DAVRANMAK, ÖZELLIKLE AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESINI GÜÇLEŞTIRICI VEYA ENGELLEYICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

DERNEK ORGANLARI

MADDE 8-DERNEĞIN ORGANLARI AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.

 1. GENEL KURUL
 2. YÖNETIM KURULU
 3. DENETIM KURULU
 4. DISIPLIN KURULU

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLI, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE 9– GENEL KURUL, DERNEĞIN EN YETKILI KARAR ORGANI OLUP; DERNEĞE KAYITLI ÜYELERDEN OLUŞUR. DERNEĞIN ŞUBESININ AÇILMASI DURUMUNDA ISE ŞUBE SAYISI ÜÇE KADAR GENEL MERKEZ VE ŞUBELERINDE KAYITLI ÜYELERDEN; ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA ISE GENEL MERKEZDEKI KAYITLI ÜYELER ŞUBELERE NAKLEDILEREK ŞUBELERIN GENEL KURULLARINDA SEÇILEN DELEGELERDEN OLUŞUR. ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA, GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA OY KULLANACAKLAR AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.

DERNEK KURUCU ÜYELERI,

GENEL MERKEZ YÖNETIM KURULU ÜYELERI

GENEL MERKEZ ÜYELERI

ŞUBE YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELERI,

ŞUBEDE KAYITLI HER YIRMI (20) ÜYE IÇIN BIR (1), ARTA KALAN ÜYE  SAYISI  10‘DAN FAZLA ISE BU ÜYELER IÇINDE BIR OLMAK ÜZERE ŞUBE GENEL KURULUNDA SEÇILECEK DELEGELER

GENEL KURUL;

 1. BU TÜZÜKTE BELLI EDILEN ZAMANDA OLAĞAN,
 2. YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNUN GEREKLI GÖRDÜĞÜ HALLERDE VEYA DERNEK ÜYELERINDEN BEŞTE BIRININ YAZILI BAŞVURUSU ÜZERINE, YÖNETIM KURULUNCA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILIR. YÖNETIM KURULU, GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAZSA; ÜYELERDEN BIRININ BAŞVURUSU ÜZERINE SULH HÂKIMI, ÜÇ ÜYEYI GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAKLA GÖREVLENDIRIR

OLAĞAN GENEL KURUL, (2) YILDA BIR OCAK AYI IÇERISINDE, YÖNETIM KURULUNCA BELIRLENECEK GÜN YER VE SAATTE TOPLANIR.

ÇAĞRI USULÜ

YÖNETIM KURULU, DERNEK TÜZÜĞÜNE GÖRE GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN LISTESINI DÜZENLER. GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELER, EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCEDEN, TOPLANTININ GÜNÜ, SAATI, YERI VE GÜNDEMI EN AZ BIR GAZETEDE VEYA DERNEĞIN INTERNET SAYFASINDA ILAN EDILMEK, YAZILI OLARAK BILDIRILMEK, ÜYENIN BILDIRDIĞI ELEKTRONIK POSTA ADRESINE YA DA ILETIŞIM NUMARASINA MESAJ GÖNDERILMEK VEYA MAHALLI YAYIN ARAÇLARI KULLANILMAK SURETIYLE TOPLANTIYA ÇAĞRILIR. BU ÇAĞRIDA, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTI YAPILAMAZSA, IKINCI TOPLANTININ HANGI GÜN, SAAT VE YERDE YAPILACAĞI DA BELIRTILIR. İLK TOPLANTI ILE IKINCI TOPLANTI ARASINDAKI SÜRE YEDI GÜNDEN AZ, ALTMIŞ GÜNDEN FAZLA OLAMAZ.

TOPLANTI, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI SEBEBININ DIŞINDA BAŞKA BIR NEDENLE GERI BIRAKILIRSA, BU DURUM GERI BIRAKMA SEBEPLERI DE BELIRTILMEK SURETIYLE, ILK TOPLANTI IÇIN YAPILAN ÇAĞRI USULÜNE UYGUN OLARAK ÜYELERE DUYURULUR. İKINCI TOPLANTININ GERI BIRAKMA TARIHINDEN ITIBAREN EN GEÇ ALTI AY IÇINDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. ÜYELER IKINCI TOPLANTIYA, BIRINCI FIKRADA BELIRTILEN ESASLARA GÖRE YENIDEN ÇAĞRILIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI BIR DEFADAN FAZLA GERI BIRAKILAMAZ.

TOPLANTI USULÜ

GENEL KURUL, KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN SALT ÇOĞUNLUĞUNUN, TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI VE DERNEĞIN FESHI HALLERINDE ISE ÜÇTE IKISININ KATILIMIYLA TOPLANIR; ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN LISTESI TOPLANTI YERINDE HAZIR BULUNDURULUR. TOPLANTI YERINE GIRECEK ÜYELERIN RESMI MAKAMLARCA VERILMIŞ KIMLIK BELGELERI, YÖNETIM KURULU ÜYELERI VEYA YÖNETIM KURULUNCA GÖREVLENDIRILECEK GÖREVLILER TARAFINDAN KONTROL EDILIR. ÜYELER, YÖNETIM KURULUNCA DÜZENLENEN LISTEDEKI ADLARI KARŞISINA IMZA KOYARAK TOPLANTI YERINE GIRERLER.

TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANMIŞSA DURUM BIR TUTANAKLA TESPIT EDILIR VE TOPLANTI YÖNETIM KURULU BAŞKANI VEYA GÖREVLENDIRECEĞI YÖNETIM KURULU ÜYELERINDEN BIRI TARAFINDAN AÇILIR. TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANAMAMASI HALINDE DE YÖNETIM KURULUNCA BIR TUTANAK DÜZENLENIR.

AÇILIŞTAN SONRA, TOPLANTIYI YÖNETMEK ÜZERE BIR BAŞKAN VE YETERI KADAR BAŞKAN VEKILI ILE YAZMAN SEÇILEREK DIVAN HEYETI OLUŞTURULUR.

DERNEK ORGANLARININ SEÇIMI IÇIN YAPILACAK OYLAMALARDA, OY KULLANAN ÜYELERIN DIVAN HEYETINE KIMLIKLERINI GÖSTERMELERI VE HAZIRUN LISTESINDEKI ISIMLERININ KARŞILARINI IMZALAMALARI ZORUNLUDUR.

TOPLANTININ YÖNETIMI VE GÜVENLIĞININ SAĞLANMASI DIVAN BAŞKANINA AITTIR.

GENEL KURULDA, YALNIZCA GÜNDEMDE YER ALAN MADDELER GÖRÜŞÜLÜR. ANCAK TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ÜYELERIN ONDA BIRI TARAFINDAN GÖRÜŞÜLMESI YAZILI OLARAK ISTENEN KONULARIN GÜNDEME ALINMASI ZORUNLUDUR.

GENEL KURULDA HER ÜYENIN BIR OY HAKKI VARDIR; ÜYE OYUNU ŞAHSEN KULLANMAK ZORUNDADIR. ONURSAL ÜYELER GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILABILIR ANCAK OY KULLANAMAZLAR. TÜZEL KIŞININ ÜYE OLMASI HALINDE, TÜZEL KIŞININ YÖNETIM KURULU BAŞKANI VEYA TEMSILLE GÖREVLENDIRECEĞI KIŞI OY KULLANIR.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR BIR TUTANAĞA YAZILIR VE DIVAN BAŞKANI ILE YAZMANLAR TARAFINDAN BIRLIKTE IMZALANIR. TOPLANTI SONUNDA, TUTANAK VE DIĞER BELGELER YÖNETIM KURULU BAŞKANINA TESLIM EDILIR. YÖNETIM KURULU BAŞKANI BU BELGELERIN KORUNMASINDAN VE YENI SEÇILEN YÖNETIM KURULUNA YEDI GÜN IÇINDE TESLIM ETMEKTEN SORUMLUDUR.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKILLERI

MADDE 10-GENEL KURULDA, AKSINE KARAR ALINMAMIŞSA, OYLAMALAR AÇIK OLARAK YAPILIR. AÇIK OYLAMADA, GENEL KURUL BAŞKANININ BELIRTECEĞI YÖNTEM UYGULANIR.

GIZLI OYLAMA YAPILACAK OLMASI DURUMUNDA ISE, TOPLANTI BAŞKANI TARAFINDAN MÜHÜRLENMIŞ KÂĞITLAR VEYA OY PUSULALARI ÜYELER TARAFINDAN GEREĞI YAPILDIKTAN SONRA IÇI BOŞ BIR KABA ATILIR VE OY VERMENIN BITIMINDEN SONRA AÇIK DÖKÜMÜ YAPILARAK SONUÇ BELIRLENIR.

GENEL KURUL KARARLARI, TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERIN SALT ÇOĞUNLUĞUYLA ALINIR. ŞU KADAR KI, TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI VE DERNEĞIN FESHI KARARLARI, ANCAK TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERIN ÜÇTE IKI ÇOĞUNLUĞUYLA ALINABILIR.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

BÜTÜN ÜYELERIN BIR ARAYA GELMEKSIZIN YAZILI KATILIMIYLA ALINAN KARARLAR ILE DERNEK ÜYELERININ TAMAMININ BU TÜZÜKTE YAZILI ÇAĞRI USULÜNE UYMAKSIZIN BIR ARAYA GELEREK ALDIĞI KARARLAR GEÇERLIDIR.  BU ŞEKILDE KARAR ALINMASI OLAĞAN TOPLANTI YERINE GEÇMEZ.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 11-AŞAĞIDA YAZILI HUSUSLAR GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANIR.

 1. DERNEK ORGANLARININ SEÇILMESI,
 2. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞIŞTIRILMESI,
 3. YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESI VE YÖNETIM KURULUNUN IBRASI,
 4. YÖNETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BÜTÇENIN GÖRÜŞÜLÜP AYNEN VEYA DEĞIŞTIRILEREK KABUL EDILMESI,
 5. DERNEĞIN DIĞER ORGANLARININ DENETLENMESI VE GEREK GÖRÜLDÜĞÜNDE HAKLI SEBEPLERLE ONLARIN GÖREVDEN ALINMASI,
 6. ÜYELIĞIN REDDI VEYA ÜYELIKTEN ÇIKARMA HAKKINDA VERILEN YÖNETIM KURULU KARARLARINA KARŞI YAPILAN ITIRAZLARIN INCELENMESI VE KARARA BAĞLANMASI,
 7. DERNEK IÇIN GEREKLI OLAN TAŞINMAZ MALLARIN SATIN ALINMASI VEYA MEVCUT TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI HUSUSUNDA YÖNETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,
 8. YÖNETIM KURULUNCA DERNEK ÇALIŞMALARI ILE ILGILI OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELIKLERI INCELEYIP AYNEN VEYA DEĞIŞTIRILEREK ONAYLANMASI,
 9. DERNEK YÖNETIM VE DENETIM KURULLARININ KAMU GÖREVLISI OLMAYAN BAŞKAN VE ÜYELERINE VERILECEK ÜCRET ILE HER TÜRLÜ ÖDENEK, YOLLUK VE TAZMINATLAR ILE DERNEK HIZMETLERI IÇIN GÖREVLENDIRILECEK ÜYELERE VERILECEK GÜNDELIK VE YOLLUK MIKTARLARININ TESPIT EDILMESI,
 10. DERNEĞIN FEDERASYONA KATILMASI VE AYRILMASININ KARARLAŞTIRILMASI,
 11. DERNEĞIN ŞUBELERININ AÇILMASININ KARARLAŞTIRILMASI VE AÇILMASINA KARAR VERILEN ŞUBE ILE ILGILI IŞLEMLERIN YÜRÜTÜLMESI HUSUSUNDA YÖNETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,
 12. DERNEĞIN ULUSLARARASI FAALIYETTE BULUNMASI, YURT DIŞINDAKI DERNEK VE KURULUŞLARA ÜYE OLARAK KATILMASI VEYA AYRILMASI,
 13. DERNEĞIN VAKIF KURMASI,
 14. DERNEĞIN FESIH EDILMESI,
 15. YÖNETIM KURULUNUN DIĞER ÖNERILERININ INCELENIP KARARA BAĞLANMASI,
 16. DERNEĞIN EN YETKILI ORGANI OLARAK DERNEĞIN DIĞER BIR ORGANINA VERILMEMIŞ OLAN IŞLERIN GÖRÜLMESI VE YETKILERIN KULLANILMASI,
 17. MEVZUATTA GENEL KURULCA YAPILMASI BELIRTILEN DIĞER GÖREVLERIN YERINE GETIRILMESI,

YÖNETIM KURULUNUN TEŞKILI, GÖREV VE YETKILERI

MADDE 12-YÖNETIM KURULU 7 ASIL VE 7 YEDEK ÜYE OLARAK GENEL KURULCA SEÇILIR.

YÖNETIM KURULU, SEÇIMDEN SONRAKI ILK TOPLANTISINDA BIR KARARLA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ YAPARAK BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, SEKRETER, SAYMAN VE ÜYEYI BELIRLER.

YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELIĞINDE ISTIFA VEYA BAŞKA SEBEPLERDEN DOLAYI BOŞALMA OLDUĞU TAKDIRDE GENEL KURULDA ALDIĞI OY ÇOKLUĞU SIRASINA GÖRE YEDEK ÜYELERIN GÖREVE ÇAĞRILMASI MECBURIDIR.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

YÖNETIM KURULU AŞAĞIDAKI HUSUSLARI YERINE GETIRIR.

 1. DERNEĞI TEMSIL ETMEK VEYA BU HUSUSTA KENDI ÜYELERINDEN BIRINE VEYA BIR ÜÇÜNCÜ KIŞIYE YETKI VERMEK,
 2. GELIR VE GIDER HESAPLARINA ILIŞKIN IŞLEMLERI YAPMAK VE GELECEK DÖNEME AIT BÜTÇEYI HAZIRLAYARAK GENEL KURULA SUNMAK,
 3. DERNEĞIN ÇALIŞMALARI ILE ILGILI YÖNETMELIKLERI HAZIRLAYARAK GENEL KURUL ONAYINA SUNMAK,
 4. GENEL KURULUN VERDIĞI YETKI ILE TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK, DERNEĞE AIT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI SATMAK, BINA VEYA TESIS INŞA ETTIRMEK, KIRA SÖZLEŞMESI YAPMAK, DERNEK LEHINE REHIN IPOTEK VEYA AYNI HAKLAR TESIS ETTIRMEK,
 5. GENEL KURULUN VERDIĞI YETKI ILE ŞUBE AÇMAYA ILIŞKIN IŞLEMLERIN YÜRÜTÜLMESINI SAĞLAMAK,
 6. DERNEĞIN ŞUBELERININ DENETLENMESINI SAĞLAMAK,
 7. GERELI GÖRÜLEN YERLERDE TEMSILCILIK AÇILMASINI SAĞLAMAK,
 8. GENEL KURULDA ALINAN KARARLARI UYGULAMAK,
 9. HER FAALIYET YILI SONUNDA DERNEĞIN IŞLETME HESABI TABLOSU VEYA BILANÇO VE GELIR TABLOSU ILE YÖNETIM KURULU ÇALIŞMALARINI AÇIKLAYAN RAPORUNU DÜZENLEMEK, TOPLANDIĞINDA GENEL KURULA SUNMAK,
 10. BÜTÇENIN UYGULANMASINI SAĞLAMAK,
 11. DERNEĞE ÜYE ALINMASI VEYA ÜYELIKTEN ÇIKARILMA HUSUSLARINDA KARAR VERMEK,
 12. DERNEĞIN AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN YETKISI DÂHILINDE HER ÇEŞIT KARARI ALMAK VE UYGULAMAK,
 13. MEVZUATIN KENDISINE VERDIĞI DIĞER GÖREVLERI YAPMAK VE YETKILERI KULLANMAK,

DENETIM VE DISIPLIN KURULUNUN TEŞKILI, GÖREV VE YETKILERI

MADDE 13-DENETIM VE DISIPLIN KURULU, ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK ÜYE OLARAK GENEL KURULCA SEÇILIR.

DENETIM KURULU ASIL ÜYELIĞINDE ISTIFA VEYA BAŞKA SEBEPLERDEN DOLAYI BOŞALMA OLDUĞU TAKDIRDE GENEL KURULDA ALDIĞI OY ÇOKLUĞU SIRASINA GÖRE YEDEK ÜYELERIN GÖREVE ÇAĞRILMASI MECBURIDIR.

DENETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

DENETIM KURULU; DERNEĞIN, TÜZÜĞÜNDE GÖSTERILEN AMAÇ VE AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN SÜRDÜRÜLECEĞI BELIRTILEN ÇALIŞMA KONULARI DOĞRULTUSUNDA FAALIYET GÖSTERIP GÖSTERMEDIĞINI, DEFTER, HESAP VE KAYITLARIN MEVZUATA VE DERNEK TÜZÜĞÜNE UYGUN OLARAK TUTULUP TUTULMADIĞINI, DERNEK TÜZÜĞÜNDE TESPIT EDILEN ESAS VE USULLERE GÖRE VE BIR YILI GEÇMEYEN ARALIKLARLA DENETLER VE DENETIM SONUÇLARINI BIR RAPOR HALINDE YÖNETIM KURULUNA VE TOPLANDIĞINDA GENEL KURULA SUNAR.

DENETIM KURULU, GEREKTIĞINDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI ISTEYEBILIR.

DISIPLIN KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

DISIPLIN KURULU’NA ITIRAZLAR VE ISTEMLER, IŞLEMIN YAZILI BILDIRIMINI IZLEYEN BIR HAFTA IÇINDE YAZILI VE GEREKÇELI OLARAK VERILIR.

DISIPLIN KURULU, ÜYELERINDEN BIRINI, TARAFLARIN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK IÇIN GÖREVLENDIRIR. KURUL GEREKIRSE SÖZLÜ SAVUNMAYA ÇAĞIRABILIR. YAZILI SAVUNMA ALINMADAN YA DA ISTENIP DE VERILMEKTEN KAÇINILDIĞI BELGELENMEDEN KARARA GIDEMEZ.

KURUL, BAŞKANIN ÇAĞRISI ÜZERINE SALT ÇOĞUNLUKLA TOPLANIP KATILAN ÜYELERIN ÇOĞUNLUĞUYLA KARAR ALIR. ÜYELIKLERDE BOŞALMA DURUMUNDA SIRADAKI YEDEK ÜYE BEŞ GÜN IÇINDE GÖREVE ÇAĞRILIR. GENEL KURUL’A GÖTÜRÜLEN ITIRAZLARDA, ITIRAZ EDENDEN SONRA, DISIPLIN KURULU ADINA SON KONUŞMA YAPILIR. GEREKLI GÖRDÜĞÜNDE OLAY YERINDE INCELEMELER YAPARAK TANIK ANLATIMLARINA BAŞVURABILIR. GENEL BAŞKANLIK,  DISIPLIN KURULU’NUN ÇALIŞMALARI IÇIN GEREKLI OLANAKLARI SAĞLAR VE YAZIŞMALARININ YERINE ULAŞMASINA ÖNCELIK VERIR.

DISIPLIN KURULU KARARLARI YÖNETIM KURULUNA TAVSIYE NITELIĞINDEDIR.
DISIPLIN YAPTIRIMLARININ TÜRÜ, HANGI EYLEM IÇIN HANGI YAPTIRIMIN NASIL UYGULANACAĞI, SORUŞTURMA VE SAVUNMA KONULARI AYRINTILI OLARAK YÖNETMELIKLE DÜZENLENIR. DISIPLIN KURULU VE ŞUBE DISIPLIN KURULLARI ÇALIŞMALARI ILE ILGILI IŞLEMLER, ÇIKARTILACAK YÖNETMELIKLER ILE BELIRLENIR.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞITLI HÜKÜMLER

DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI

MADDE 14-DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI AŞAĞIDA SAYILMIŞTIR.

 1. ÜYE AIDATI: ÜYELERDEN GIRIŞ ÖDENTISI OLARAK 60 TL, AYLIK OLARAK DA 5 TL AIDAT ALINIR. BU MIKTARLARI ARTIRMAYA VEYA EKSILTMEYE GENEL KURUL YETKILIDIR,
 2. ŞUBE ÖDENTISI: DERNEĞIN GENEL GIDERLERINI KARŞILAMAK ÜZERE ŞUBELER TARAFINDAN TAHSIL EDILEN ÜYE ÖDENTILERININ %10’U ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GENEL MERKEZE GÖNDERILIR,
 3. GERÇEK VE TÜZEL KIŞILERIN KENDI ISTEĞI ILE DERNEĞE YAPTIKLARI BAĞIŞ VE YARDIMLAR,
 4. DERNEK TARAFINDAN TERTIPLENEN ÇAY VE YEMEKLI TOPLANTI, GEZI VE EĞLENCE, TEMSIL, KONSER, SPOR YARIŞMASI VE KONFERANS GIBI FAALIYETLERDEN SAĞLANAN GELIRLER,
 5. DERNEĞIN MAL VARLIĞINDAN ELDE EDILEN GELIRLER,
 6. YARDIM TOPLAMA HAKKINDAKI MEVZUAT HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK TOPLANACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR,
 7. DERNEĞIN, AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN IHTIYAÇ DUYDUĞU GELIRI TEMIN ETMEK AMACIYLA GIRIŞTIĞI TICARI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN KAZANÇLAR,
 8. DIĞER GELIRLER.

DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 15-DEFTER TUTMA ESASLARI;

DERNEKTE, IŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR. ANCAK, YILLIK BRÜT GELIRIN DERNEKLER YÖNETMELIĞININ 31. MADDESINDE BELIRTILEN HADDI AŞMASI DURUMUNDA TAKIP EDEN HESAP DÖNEMINDEN BAŞLAYARAK BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR.

BILANÇO ESASINA GEÇILMESI DURUMUNDA, ÜST ÜSTE IKI HESAP DÖNEMINDE YUKARIDA BELIRTILEN HADDIN ALTINA DÜŞÜLÜRSE, TAKIP EDEN YILDAN ITIBAREN IŞLETME HESABI ESASINA DÖNÜLEBILIR.

YUKARIDA BELIRTILEN HADDE BAĞLI KALMAKSIZIN YÖNETIM KURULU KARARI ILE BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULABILIR.

DERNEĞIN TICARI IŞLETMESI AÇILMASI DURUMUNDA, BU TICARI IŞLETME IÇIN, AYRICA VERGI USUL KANUNU HÜKÜMLERINE GÖRE DEFTER TUTULUR.

KAYIT USULÜ

DERNEĞIN DEFTER VE KAYITLARI DERNEKLER YÖNETMELIĞINDE BELIRTILEN USUL VE ESASA UYGUN OLARAK TUTULUR.

TUTULACAK DEFTERLER

DERNEKTE, AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLER TUTULUR.

İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

 1. KARAR DEFTERI: YÖNETIM KURULU KARARLARI TARIH VE NUMARA SIRASIYLA BU DEFTERE YAZILIR VE KARARLARIN ALTI TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERCE IMZALANIR.
 2. ÜYE KAYIT DEFTERI: DERNEĞE ÜYE OLARAK GIRENLERIN KIMLIK BILGILERI, DERNEĞE GIRIŞ VE ÇIKIŞ TARIHLERI BU DEFTERE IŞLENIR. ÜYELERIN ÖDEDIKLERI GIRIŞ VE YILLIK AIDAT MIKTARLARI BU DEFTERE IŞLENEBILIR.
 3. EVRAK KAYIT DEFTERI: GELEN VE GIDEN EVRAKLAR, TARIH VE SIRA NUMARASI ILE BU DEFTERE KAYDEDILIR. GELEN EVRAKIN ASILLARI VE GIDEN EVRAKIN KOPYALARI DOSYALANIR. ELEKTRONIK POSTA YOLUYLA GELEN VEYA GIDEN EVRAKLAR ÇIKTISI ALINMAK SURETIYLE SAKLANIR.
 4. İŞLETME HESABI DEFTERI: DERNEK ADINA ALINAN GELIRLER VE YAPILAN GIDERLER AÇIK VE DÜZENLI OLARAK BU DEFTERE IŞLENIR.
 5. ALINDI BELGESI KAYIT DEFTERI: ALINDI BELGELERININ SERI VE SIRA NUMARALARI, BU BELGELERI ALAN VE IADE EDELERIN ADI, SOYADI VE IMZALARI ILE ALDIKLARI VE IADE ETTIKLERI TARIHLER BU DEFTERE IŞLENIR.
 6. DEMIRBAŞ DEFTERI: DERNEĞE AIT DEMIRBAŞLARIN EDINME TARIHI VE ŞEKLI ILE KULLANILDIKLARI VEYA VERILDIKLERI YERLER VE KULLANIM SÜRELERINI DOLDURANLARIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESI BU DEFTERE IŞLENIR.

ALINDI BELGESI KAYIT DEFTERI ILE DEMIRBAŞ DEFTERININ TUTULMASI ZORUNLU DEĞILDIR.

BILANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

 1. (A) BENDININ 1, 2 VE 3 ÜNCÜ ALT BENTLERINDE KAYITLI DEFTERLER BILANÇO ESASINDA DEFTER TUTULMASI DURUMUNDA DA TUTULUR.
 2. YEVMIYE DEFTERI VE BÜYÜK DEFTER: BU DEFTERLERIN TUTULMA USULÜ ILE KAYIT ŞEKLI VERGI USUL KANUNU ILE BU KANUNUNUN MALIYE BAKANLIĞINA VERDIĞI YETKIYE ISTINADEN YAYIMLANAN MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIĞLERI ESASLARINA GÖRE YAPILIR.

DEFTERLERIN TASDIKI

DERNEKTE, TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER (BÜYÜK DEFTER HARIÇ), KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE IL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA NOTERE TASDIK ETTIRILIR. BU DEFTERLERIN KULLANILMASINA SAYFALARI BITENE KADAR DEVAM EDILIR VE DEFTERLERIN ARA TASDIKI YAPILMAZ. ANCAK, BILANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN YEVMIYE DEFTERI’NIN KULLANILACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA, HER YIL YENIDEN TASDIK ETTIRILMESI ZORUNLUDUR.

GELIR TABLOSU VE BILANÇO DÜZENLENMESI

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE KAYIT TUTULMASI DURUMUNDA YILSONLARINDA (31 ARALIK) (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-16’DA BELIRTILEN) “İŞLETME HESABI TABLOSU” DÜZENLENIR. BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULMASI DURUMUNDA ISE, YILSONLARINDA (31 ARALIK), MALIYE BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIĞLERINI ESAS ALARAK BILANÇO VE GELIR TABLOSU DÜZENLENIR.

DERNEĞIN GELIR VE GIDER İŞLEMLERI

MADDE 16-GELIR VE GIDER BELGELERI;

DERNEK GELIRLERI, (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK- 17’DE ÖRNEĞI BULUNAN) “ALINDI BELGESI” ILE TAHSIL EDILIR. DERNEK GELIRLERININ BANKALAR ARACILIĞI ILE TAHSILI HALINDE BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN HESAP BELGESI VEYA HESAP ÖZETI GIBI BELGELER ALINDI BELGESI YERINE GEÇER.

DERNEK GIDERLERI ISE FATURA, PERAKENDE SATIŞ FIŞI, SERBEST MESLEK MAKBUZU GIBI HARCAMA BELGELERI ILE YAPILIR. ANCAK DERNEĞIN, GELIR VERGISI KANUNUNUN 94’ÜNCÜ MADDESI KAPSAMINDA BULUNAN ÖDEMELERI IÇIN VERGI USUL KANUNU HÜKÜMLERINE GÖRE GIDER PUSULASI, BU KAPSAMDA DA BULUNMAYAN ÖDEMELERI IÇIN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-13’TE ÖRNEĞI BULUNA) “GIDER MAKBUZU” VEYA “BANKA DEKONTU” GIBI BELGELER HARCAMA BELGESI OLARAK KULLANILIR.

DERNEK TARAFINDAN KIŞI, KURUM VEYA KURULUŞLARA YAPILACAK BEDELSIZ MAL VE HIZMET TESLIMLERI (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-14’TE ÖRNEĞI BULUNAN) “AYNI YARDIM TESLIM BELGESI” ILE YAPILIR. KIŞI, KURUM VEYA KURULUŞLAR TARAFINDAN DERNEĞE YAPILACAK BEDELSIZ MAL VE HIZMET TESLIMLERI ISE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-15’TE ÖRNEĞI BULUNAN) “AYNI BAĞIŞ ALINDI BELGESI” ILE KABUL EDILIR.

BU BELGELER; EK-13, EK-14 VE EK-15’TE GÖSTERILEN BIÇIM VE EBATTA, MÜTESELSIL SERI VE SIRA NUMARASI TAŞIYAN, KENDINDEN KARBONLU ELLI ASIL VE ELLI KOÇAN YAPRAĞINDAN MEYDANA GELEN CILTLER VEYA ELEKTRONIK SISTEMLER VE YAZI MAKINELERI ARACILIĞIYLA YAZDIRILACAK FORM VEYA SÜREKLI FORM ŞEKLINDE BASTIRILIR. FORM VEYA SÜREKLI FORM ŞEKLINDE BASTIRILACAK BELGELERIN, BELIRTILEN NITELIKTE OLMASI ZORUNLUDUR.

ALINDI BELGELERI

DERNEK GELIRLERININ TAHSILINDE KULLANILACAK “ALINDI BELGELERI” (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK- 17’DE GÖSTERILEN BIÇIM VE EBATTA) YÖNETIM KURULU KARARIYLA, MATBAAYA BASTIRILIR.

ALINDI BELGELERININ BASTIRILMASI VE KONTROLÜ, MATBAADAN TESLIM ALINMASI, DEFTERE KAYDEDILMESI, ESKI VE YENI SAYMANLAR ARASINDA DEVIR TESLIMI VE ALINDI BELGESI ILE DERNEK ADINA GELIR TAHSIL EDECEK KIŞI VEYA KIŞILER TARAFINDAN BU ALINDI BELGELERININ KULLANIMINA VE TOPLANILAN GELIRLERIN TESLIMINE ILIŞKIN HUSUSLARDA DERNEKLER YÖNETMELIĞININ ILGILI HÜKÜMLERINE GÖRE HAREKET EDILIR.

YETKI BELGESI

YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELERI HARIÇ, DERNEK ADINA GELIR TAHSIL EDECEK KIŞI VEYA KIŞILER, YETKI SÜRESI DE BELIRTILMEK SURETIYLE, YÖNETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILIR. GELIR TAHSIL EDECEK KIŞILERIN AÇIK KIMLIĞI, IMZASI VE FOTOĞRAFLARINI IHTIVA EDEN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-19’DA YER ALAN) “YETKI BELGESI” DERNEK TARAFINDAN IKI NÜSHA OLARAK DÜZENLENEREK, DERNEK YÖNETIM KURULU BAŞKANINCA ONAYLANIR. YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELERI YETKI BELGESI OLMADAN GELIR TAHSIL EDEBILIR.

YETKI BELGELERININ SÜRESI YÖNETIM KURULU TARAFINDAN EN ÇOK BIR YIL OLARAK BELIRLENIR. SÜRESI BITEN YETKI BELGELERI BIRINCI FIKRAYA GÖRE YENILENIR. YETKI BELGESININ SÜRESININ BITMESI VEYA ADINA YETKI BELGESI DÜZENLENEN KIŞININ GÖREVINDEN AYRILMASI, ÖLÜMÜ, IŞINE VEYA GÖREVINE SON VERILMESI GIBI HALLERDE, VERILMIŞ OLAN YETKI BELGELERININ DERNEK YÖNETIM KURULUNA BIR HAFTA IÇINDE TESLIMI ZORUNLUDUR. AYRICA, GELIR TOPLAMA YETKISI YÖNETIM KURULU KARARI ILE HER ZAMAN IPTAL EDILEBILIR.”

GELIR VE GIDER BELGELERININ SAKLAMA SÜRESI;

DEFTERLER HARIÇ OLMAK ÜZERE, DERNEK TARAFINDAN KULLANILAN ALINDI BELGELERI, HARCAMA BELGELERI VE DIĞER BELGELER ÖZEL KANUNLARDA BELIRTILEN SÜRELER SAKLI KALMAK ÜZERE, KAYDEDILDIKLERI DEFTERLERDEKI SAYI VE TARIH DÜZENINE UYGUN OLARAK 5 YIL SÜREYLE SAKLANIR.

BEYANNAME VERILMESI

MADDE 17-, DERNEĞIN, BIR ÖNCEKI YILA AIT FAALIYETLERI ILE GELIR VE GIDER IŞLEMLERININ YILSONU ITIBARIYLA SONUÇLARINA ILIŞKIN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-21’DE SUNULAN) “DERNEK BEYANNAMESI” DERNEK YÖNETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA, HER TAKVIM YILININ ILK DÖRT AYI IÇINDE DERNEK BAŞKANI TARAFINDAN ILGILI MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR.

BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

MADDE 18-MÜLKI AMIRLIĞE YAPILACAK BILDIRIMLER;

GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI

OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARINI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ILE DIĞER ORGANLARA SEÇILEN ASIL VE YEDEK ÜYELERI IÇEREN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-3’TE YER ALAN) GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI YAPILMASI HALINDE; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI, TÜZÜĞÜN DEĞIŞEN MADDELERININ ESKI VE YENI ŞEKLI, HER SAYFASI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ SALT ÇOĞUNLUĞUNCA IMZALANMIŞ DERNEK TÜZÜĞÜNÜN SON ŞEKLI, BU FIKRADA BELIRTILEN SÜRE IÇINDE VE BIR YAZI EKINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR

TAŞINMAZLARIN BILDIRILMESI

DERNEĞIN EDINDIĞI TAŞINMAZLAR TAPUYA TESCILINDEN ITIBAREN OTUZ GÜN IÇINDE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-26’DA SUNULAN) “TAŞINMAZ MAL BILDIRIMINI” DOLDURMAK SURETIYLE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BILDIRIMI

DERNEK TARAFINDAN, YURTDIŞINDAN YARDIM ALINACAK OLMASI DURUMUNDA YARDIM ALINMADAN ÖNCE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-4’TE BELIRTILEN) “YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BILDIRIMI” DOLDURUP MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRIMDE BULUNULUR.

NAKDI YARDIMLARIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ALINMASI VE KULLANILMADAN ÖNCE BILDIRIM ŞARTININ YERINE GETIRILMESI ZORUNLUDUR.

DEĞIŞIKLIKLERIN BILDIRILMESI

DERNEĞIN YERLEŞIM YERINDE MEYDANA GELEN DEĞIŞIKLIK (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-24’TE BELIRTILEN) “YERLEŞIM YERI DEĞIŞIKLIK BILDIRIMI”; GENEL KURUL TOPLANTISI DIŞINDA DERNEK ORGANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞIŞIKLIKLER (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-25’TE BELIRTILEN) “DERNEK ORGANLARINDAKI DEĞIŞIKLIK BILDIRIMI” DOLDURULMAK SURETIYLE, DEĞIŞIKLIĞI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

DERNEK TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER DE TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞININ YAPILDIĞI GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE, GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI EKINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

DERNEĞIN İÇ DENETIMI

MADDE 19-DERNEKTE GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU VEYA DENETIM KURULU TARAFINDAN IÇ DENETIM YAPILABILECEĞI GIBI, BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINA DA DENETIM YAPTIRILABILIR. GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU VEYA BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINCA DENETIM YAPILMIŞ OLMASI, DENETIM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ.

DENETIM KURULU TARAFINDAN EN GEÇ YILDA BIR DEFA DERNEĞIN DENETIMI GERÇEKLEŞTIRILIR. GENEL KURUL VEYA YÖNETIM KURULU, GEREK GÖRÜLEN HALLERDE DENETIM YAPABILIR VEYA BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINA DENETIM YAPTIRABILIR.

DERNEĞIN BORÇLANMA USULLERI    

MADDE 20-DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK VE FAALIYETLERINI YÜRÜTEBILMEK IÇIN IHTIYAÇ DUYULMASI HALINDE YÖNETIM KURULU KARARI ILE BORÇLANMA YAPABILIR. BU BORÇLANMA KREDILI MAL VE HIZMET ALIMI KONULARINDA OLABILECEĞI GIBI NAKIT OLARAK TA YAPILABILIR. ANCAK BU BORÇLANMA, DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI ILE KARŞILANAMAYACAK MIKTARLARDA VE DERNEĞI ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞÜRECEK NITELIKTE YAPILAMAZ.

DERNEĞIN ŞUBELERININ KURULUŞU

MADDE 21-DERNEK, GEREKLI GÖRÜLEN YERLERDE GENEL KURUL KARARIYLA ŞUBE AÇABILIR. BU AMAÇLA DERNEK YÖNETIM KURULUNCA YETKI VERILEN EN AZ ÜÇ KIŞILIK KURUCULAR KURULU, DERNEKLER YÖNETMELIĞI’NDE BELIRTILEN ŞUBE KURULUŞ BILDIRIMINI VE GEREKLI BELGELERI, ŞUBE AÇILACAK YERIN EN BÜYÜK MÜLKI AMIRLIĞINE VERIR.

ŞUBELERIN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 22-ŞUBELER, TÜZEL KIŞILIĞI OLAMAYAN, DERNEK AMAÇ VE HIZMET KONULARI DOĞRULTUSUNDA ÖZERK FAALIYETLERDE BULUNMAKLA GÖREV VE YETKILI, TÜM IŞLEMLERINDEN DOĞAN ALACAK VE BORÇLARINDAN ÖTÜRÜ KENDISININ SORUMLU OLDUĞU DERNEK IÇ ÖRGÜTÜDÜR.

ŞUBELERIN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 23- ŞUBENIN ORGANLARI, GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU, DENETIM KURULU VE DISIPLIN KURULUDUR.

GENEL KURUL, ŞUBENIN KAYITLI ÜYELERINDEN OLUŞUR. ŞUBE YÖNETIM KURULU ÜYE SAYISI 50 ÜYEYE KADAR OLAN ŞUBELERDE 5 ( BEŞ ), 100 ÜYEYE KADAR OLAN ŞUBELERDE  7 ( YEDI), 100 ÜYEDEN FAZLA OLAN  YERLERDE ISE 9 ( DOKUZ ) ÜYE ’DEN OLUŞUR. ASIL ÜYELER KADAR YEDEK ÜYE SEÇILIR. DENETIM KURULU ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK ÜYE, DISIPLIN KURULU ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK ÜYE OLARAK ŞUBE GENEL KURULUNCA SEÇILIR.

BU ORGANLARIN GÖREV VE YETKILERI ILE BU TÜZÜKTE YER ALAN DERNEKLE ILGILI DIĞER HÜKÜMLER, MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ ÇERÇEVEDE ŞUBE ’DE DE UYGULANIR.

ŞUBELERIN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSIL EDILECEĞI

MADDE 24-ŞUBELER, GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTILARINI GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTISINDAN EN AZ IKI AY ÖNCE BITIRMEK ZORUNDADIRLAR.

ŞUBELERIN OLAĞAN GENEL KURULU, 2 YILDA BIR, EKIM AYI IÇERESINDE, ŞUBE YÖNETIM KURULUNCA BELIRLENECEK GÜN YER VE SAATTE TOPLANIR.

ŞUBELER, GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMININ BIR ÖRNEĞINI TOPLANTININ YAPILDIĞI TARIHI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VE DERNEK GENEL MERKEZINE BILDIRMEK ZORUNDADIRLAR.

ŞUBELER, ŞUBE SAYISI ÜÇE KADAR GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TÜM ÜYELERIN DOĞRUDAN KATILIMI ILE ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA ISE, ŞUBE YÖNETIM KURULU ÜYELERI DIŞINDA, ŞUBEDE KAYITLI HER YIRMI (20) ÜYE IÇIN BIR (1), ARTA KALAN ÜYE SAYISI 10‘DAN FAZLA ISE BU ÜYELER IÇINDE BIR OLMAK ÜZERE ŞUBE GENEL KURULUNDA SEÇILECEK DELEGELER ARACILIĞI ILE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA KATILMA HAKKINA SAHIPTIR.

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA EN SON ŞUBE GENEL KURULUNDA SEÇILEN YÖNETIM KURULU ÜYELERI ILE DELEGELER KATILIR.

ŞUBELERIN YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNDA GÖREVLI OLANLAR GENEL MERKEZ YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNA SEÇILDIKLERINDE ŞUBEDEKI GÖREVINDEN AYRILIRLAR.

TEMSILCILIK AÇMA

MADDE 25-DERNEK, GEREKLI GÖRDÜĞÜ YERLERDE DERNEK FAALIYETLERINI YÜRÜTMEK AMACIYLA YÖNETIM KURULU KARARIYLA TEMSILCILIK AÇABILIR. TEMSILCILIĞIN ADRESI, YÖNETIM KURULU KARARIYLA TEMSILCI OLARAK GÖREVLENDIRILEN KIŞI VEYA KIŞILER TARAFINDAN O YERIN MÜLKÎ IDARE AMIRLIĞINE YAZILI OLARAK BILDIRILIR. TEMSILCILIK, DERNEK GENEL KURULUNDA TEMSIL EDILMEZ. ŞUBELER TEMSILCILIK AÇAMAZLAR.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKILDE DEĞIŞTIRILECEĞI

MADDE 26-TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI GENEL KURUL KARARI ILE YAPILABILIR.

GENEL KURULDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI YAPILABILMESI IÇIN GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN 2/3 ÇOĞUNLUĞU ARANIR. ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI IÇIN GEREKLI OLAN KARAR ÇOĞUNLUĞU TOPLANTIYA KATILAN VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN OYLARININ 2/3’Ü’DÜR. GENEL KURULDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI OYLAMASI AÇIK OLARAK YAPILIR.

DERNEĞIN FESHI VE MAL VARLIĞININ TASFIYE ŞEKLI

MADDE 27-GENEL KURUL, HER ZAMAN DERNEĞIN FESHINE KARAR VEREBILIR.

GENEL KURULDA FESIH KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEBILMESI IÇIN GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN 2/3 ÇOĞUNLUĞU ARANIR. ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

FESIH KARARININ ALINABILMESI IÇIN GEREKLI OLAN KARAR ÇOĞUNLUĞU TOPLANTIYA KATILAN VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN OYLARININ 2/3’Ü’DÜR. GENEL KURULDA FESIH KARARI OYLAMASI AÇIK OLARAK YAPILIR.

TASFIYE İŞLEMLERI

GENEL KURULCA FESIH KARARI VERILDIĞINDE, DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYESI SON YÖNETIM KURULU ÜYELERINDEN OLUŞAN TASFIYE KURULUNCA YAPILIR. BU IŞLEMLERE, FESHE ILIŞKIN GENEL KURUL KARARININ ALINDIĞI VEYA KENDILIĞINDEN SONA ERME HALININ KESINLEŞTIĞI TARIHTEN ITIBAREN BAŞLANIR. TASFIYE SÜRESI IÇINDE BÜTÜN IŞLEMLERDE DERNEK ADINDA “TASFIYE HALINDE ASYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞI” IBARESI KULLANILIR.

TASFIYE KURULU, MEVZUATA UYGUN OLARAK DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYESI IŞLEMLERINI BAŞTAN SONUNA KADAR TAMAMLAMAKLA GÖREVLI VE YETKILIDIR. BU KURUL, ÖNCE DERNEĞIN HESAPLARINI INCELER. İNCELEME ESNASINDA DERNEĞE AIT DEFTERLER, ALINDI BELGELERI, HARCAMA BELGELERI, TAPU VE BANKA KAYITLARI ILE DIĞER BELGELERININ TESPITI YAPILARAK VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI BIR TUTANAĞA BAĞLANIR. TASFIYE IŞLEMELERI SIRASINDA DERNEĞIN ALACAKLILARINA ÇAĞRIDA BULUNULUR VE VARSA MALLARI PARAYA ÇEVRILEREK ALACAKLILARA ÖDENIR. DERNEĞIN ALACAKLI OLMASI DURUMUNDA ALACAKLAR TAHSIL EDILIR. ALACAKLARIN TAHSIL EDILMESI VE BORÇLARIN ÖDENMESINDEN SONRA KALAN TÜM PARA, MAL VE HAKLARI, GENEL KURULDA BELIRLENEN YERE DEVREDILIR. GENEL KURULDA, DEVREDILECEK YER BELIRLENMEMIŞSE DERNEĞIN BULUNDUĞU ILDEKI AMACINA EN YAKIN VE FESIH EDILDIĞI TARIHTE EN FAZLA ÜYEYE SAHIP DERNEĞE DEVREDILIR.

TASFIYEYE ILIŞKIN TÜM IŞLEMLER TASFIYE TUTANAĞINDA GÖSTERILIR VE TASFIYE IŞLEMLERI, MÜLKI IDARE AMIRLIKLERINCE HAKLI BIR NEDENE DAYANILARAK VERILEN EK SÜRELER HARIÇ ÜÇ AY IÇINDE TAMAMLANIR.

DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYE VE INTIKAL IŞLEMLERININ TAMAMLANMASINI MÜTEAKIP TASFIYE KURULU TARAFINDAN DURUMUN YEDI GÜN IÇINDE BIR YAZI ILE DERNEK MERKEZININ BULUNDUĞU YERIN MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILMESI VE BU YAZIYA TASFIYE TUTANAĞININ DA EKLENMESI ZORUNLUDUR.

DERNEĞIN DEFTER VE BELGELERINI TASFIYE KURULU SIFATIYLA SON YÖNETIM KURULU ÜYELERI SAKLAMAKLA GÖREVLIDIR. BU GÖREV, BIR YÖNETIM KURULU ÜYESINE DE VERILEBILIR. BU DEFTER VE BELGELERIN SAKLANMA SÜRESI BEŞ YILDIR.

HÜKÜM EKSIKLIĞI

MADDE 28-BU TÜZÜKTE BELIRTILMEMIŞ HUSUSLARDA DERNEKLER KANUNU, TÜRK MEDENI KANUNU VE BU KANUNLARA ATFEN ÇIKARTILMIŞ OLAN DERNEKLER YÖNETMELIĞI VE ILGILI DIĞER MEVZUATIN DERNEKLER HAKKINDAKI HÜKÜMLERI UYGULANIR.

GEÇICI MADDE 1-İLK GENEL KURULDA DERNEK ORGANLARI OLUŞTURULANA KADAR, DERNEĞI TEMSIL EDECEK VE DERNEKLE ILGILI IŞ VE IŞLEMLERI YÜRÜTECEK OLAN GEÇICI YÖNETIM KURULU ÜYELERI AŞAĞIDA BELIRTILMIŞTIR.

GEÇICI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ; ADI, SOYADI VE GÖREV UNVANI

1 MURAT ALI KOÇ YÖNETIM KURULU BAŞKANI
2 Mahmut İBRAHİMİYE YÖNETIM KURULU ÜYESİ
3 Gürkan ARIKAN YÖNETIM KURULU ÜYESI
4 Hale Işıl KOÇ YÖNETIM KURULU ÜYESI
5 Özlem SARAN YÖNETIM KURULU ÜYESI
6 Burcu KARAKAŞ YÖNETIM KURULU ÜYESI
7 Kadir KOÇER YÖNETIM KURULU ÜYESI

YÜRÜRLÜK

MADDE-29-YIRMI DOKUZ ANA MADDE VE BIR GEÇICI MADDEDEN OLUŞAN IŞ BU TÜZÜK, DERNEK GENEL KURULUNDA KABULÜ TARIHINDE YÜRÜRLÜĞE GIRER.